صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10326,400ریال
11 تا 50319,872ریال
51 تا 99310,080ریال
100+303,552ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10329,601ریال
11 تا 50323,009ریال
51 تا 99313,121ریال
100+306,529ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10465,601ریال
11 تا 50456,289ریال
51 تا 99442,321ریال
100+433,009ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10339,201ریال
11 تا 50332,417ریال
51 تا 99322,241ریال
100+315,457ریال