صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10249,752ریال
11 تا 50244,757ریال
51 تا 99237,264ریال
100+232,269ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10249,752ریال
11 تا 50244,757ریال
51 تا 99237,264ریال
100+232,269ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10353,702ریال
11 تا 50346,628ریال
51 تا 99336,017ریال
100+328,943ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10267,304ریال
11 تا 50261,958ریال
51 تا 99253,939ریال
100+248,593ریال