صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10324,003ریال
11 تا 50317,523ریال
51 تا 99307,803ریال
100+301,323ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10228,804ریال
11 تا 50224,228ریال
51 تا 99217,364ریال
100+212,788ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10463,501ریال
11 تا 50454,231ریال
51 تا 99440,326ریال
100+431,056ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10352,504ریال
11 تا 50345,454ریال
51 تا 99334,879ریال
100+327,829ریال