صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 5213,663ریال
6 تا 10209,390ریال
11 تا 19202,980ریال
20+198,707ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 5215,136ریال
6 تا 10210,833ریال
11 تا 19204,379ریال
20+200,076ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 5303,967ریال
6 تا 10297,888ریال
11 تا 19288,769ریال
20+282,689ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 5215,136ریال
6 تا 10210,833ریال
11 تا 19204,379ریال
20+200,076ریال