صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10374,404ریال
11 تا 50366,916ریال
51 تا 99355,684ریال
100+348,196ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10388,803ریال
11 تا 50381,027ریال
51 تا 99369,363ریال
100+361,587ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10513,604ریال
11 تا 50503,332ریال
51 تا 99487,924ریال
100+477,652ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10403,202ریال
11 تا 50395,138ریال
51 تا 99383,042ریال
100+374,978ریال