صفحه اصلی>سنسور>سنسور گاز

سنسور گاز

دسته
1
تعداد پایه
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور MQ-4
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10218,812ریال
11 تا 50214,436ریال
51 تا 99207,871ریال
100+203,495ریال
سنسور MQ-2
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10228,804ریال
11 تا 50224,228ریال
51 تا 99217,364ریال
100+212,788ریال
سنسور MQ-9
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10323,404ریال
11 تا 50316,936ریال
51 تا 99307,234ریال
100+300,766ریال
سنسور MQ-5
تعداد پایه:
6
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 10228,804ریال
11 تا 50224,228ریال
51 تا 99217,364ریال
100+212,788ریال