سنسور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
فتوسل 5 میلیمتر
1 تا 1011,033ریال
11 تا 5010,812ریال
51 تا 9910,481ریال
100+10,261ریال
سنسور MQ-4
1 تا 10305,201ریال
11 تا 50299,097ریال
51 تا 99289,941ریال
100+283,837ریال
سنسور MQ-2
1 تا 10315,002ریال
11 تا 50308,702ریال
51 تا 99299,252ریال
100+292,952ریال
سنسور MQ-9
1 تا 10415,803ریال
11 تا 50407,487ریال
51 تا 99395,013ریال
100+386,697ریال
سنسور MQ-5
1 تا 10324,802ریال
11 تا 50318,306ریال
51 تا 99308,562ریال
100+302,066ریال
سنسور YF-S401
1 تا 51,260,002ریال
6 تا 101,234,802ریال
11 تا 191,197,002ریال
20+1,171,802ریال
سنسور YF-S201
1 تا 51,254,401ریال
6 تا 101,229,313ریال
11 تا 191,191,681ریال
20+1,166,593ریال
سنسور DS18B20 پکیج TO-92
1 تا 10219,802ریال
11 تا 50215,406ریال
51 تا 99208,812ریال
100+204,416ریال
سنسور LM35DZ پکیج TO-92
1 تا 10436,803ریال
11 تا 50428,067ریال
51 تا 99414,963ریال
100+406,227ریال
سنسور TCRT5000
1 تا 1038,922ریال
11 تا 5038,144ریال
51 تا 9936,976ریال
100+36,197ریال
1 2