کانکتور USB

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B پکیج SMD
------------
کد کالا:
TA4879
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
کانکتور USB مادگی رایت نوع A
------------
کد کالا:
TA4775
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
کانکتور USB مادگی نوع A پکیج SMD
------------
کد کالا:
TA5280
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
کانکتور USB مادگی صاف نوع A
------------
کد کالا:
TA5180
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
کانکتور USB 3.0 مادگی صاف نوع A
------------
کد کالا:
TA5579
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB 3.0 A
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
کانکتور USB 3.0 مادگی رایت نوع A
------------
کد کالا:
TA5479
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB 3.0 A
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
کانکتور USB نری رایت نوع A
------------
کد کالا:
TA5073
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
نری
حالت:
رایت
کانکتور USB مادگی رایت نوع B
------------
کد کالا:
TA4679
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB B
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
کانکتور USB مادگی صاف نوع Mini B
------------
کد کالا:
TA5380
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B
------------
کد کالا:
TA4779
------------------------------------------------
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت