کانکتور USB

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور USB مادگی صاف نوع Mini B
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
1 تا 1013,882ریال
11 تا 2013,604ریال
21 تا 4913,188ریال
50+12,910ریال
کانکتور USB مادگی نوع A پکیج SMD
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1012,355ریال
11 تا 2012,108ریال
21 تا 4911,737ریال
50+11,490ریال
کانکتور USB مادگی صاف نوع A
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
1 تا 1015,268ریال
11 تا 2014,963ریال
21 تا 4914,505ریال
50+14,199ریال
کانکتور USB 3.0 مادگی صاف نوع A
نوع کانکتور:
USB 3.0 A
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
صاف
1 تا 1022,211ریال
11 تا 2021,767ریال
21 تا 4921,100ریال
50+20,656ریال
کانکتور USB 3.0 مادگی رایت نوع A
نوع کانکتور:
USB 3.0 A
تعداد پایه:
9
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
1 تا 1022,211ریال
11 تا 2021,767ریال
21 تا 4921,100ریال
50+20,656ریال
کانکتور USB مادگی رایت نوع B
نوع کانکتور:
USB B
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
1 تا 1035,255ریال
11 تا 2034,550ریال
21 تا 4933,492ریال
50+32,787ریال
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B پکیج SMD
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 1011,621ریال
11 تا 2011,389ریال
21 تا 4911,040ریال
50+10,808ریال
کانکتور USB مادگی رایت نوع Mini B
نوع کانکتور:
USB Mini B
تعداد پایه:
5
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
1 تا 1010,828ریال
11 تا 2010,611ریال
21 تا 4910,287ریال
50+10,070ریال
کانکتور USB نری رایت نوع A
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
نری
حالت:
رایت
1 تا 1013,090ریال
11 تا 2012,828ریال
21 تا 4912,436ریال
50+12,174ریال
کانکتور USB مادگی رایت نوع A
نوع کانکتور:
USB A
تعداد پایه:
4
جنسیت:
مادگی
حالت:
رایت
1 تا 1021,514ریال
11 تا 2021,084ریال
21 تا 4920,438ریال
50+20,008ریال