دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,985ریال
11 تا 1001,945ریال
101 تا 9991,886ریال
1000+1,846ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,187ریال
11 تا 1004,103ریال
101 تا 9993,978ریال
1000+3,894ریال
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,465ریال
11 تا 1009,276ریال
101 تا 9998,992ریال
1000+8,802ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,262ریال
11 تا 1008,097ریال
101 تا 9997,849ریال
1000+7,684ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,361ریال
11 تا 1004,274ریال
101 تا 9994,143ریال
1000+4,056ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,403ریال
11 تا 1004,315ریال
101 تا 9994,183ریال
1000+4,095ریال
دیود BA159
پارت اصلی:
BA159
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,887ریال
11 تا 1005,769ریال
101 تا 9995,593ریال
1000+5,475ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,712ریال
11 تا 10019,318ریال
101 تا 99918,726ریال
1000+18,332ریال
دیود UF5408
پارت اصلی:
UF5408
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,904ریال
11 تا 10018,526ریال
101 تا 99917,959ریال
1000+17,581ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,819ریال
11 تا 10022,363ریال
101 تا 99921,678ریال
1000+21,222ریال
1 2 3