دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,344ریال
11 تا 1001,317ریال
101 تا 9991,277ریال
1000+1,250ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,729ریال
11 تا 1005,614ریال
101 تا 9995,443ریال
1000+5,328ریال
دیود UF5408
پارت اصلی:
UF5408
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,724ریال
11 تا 10026,190ریال
101 تا 99925,388ریال
1000+24,853ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,329ریال
11 تا 1009,142ریال
101 تا 9998,863ریال
1000+8,676ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,200ریال
11 تا 10026,656ریال
101 تا 99925,840ریال
1000+25,296ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1028,641ریال
11 تا 10028,068ریال
101 تا 99927,209ریال
1000+26,636ریال
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,049ریال
11 تا 10011,808ریال
101 تا 99911,447ریال
1000+11,206ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,529ریال
11 تا 10012,278ریال
101 تا 99911,903ریال
1000+11,652ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,170ریال
11 تا 1007,027ریال
101 تا 9996,812ریال
1000+6,668ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,268ریال
11 تا 1007,123ریال
101 تا 9996,905ریال
1000+6,759ریال
1 2 3