دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 101,344ریال
11 تا 1001,317ریال
101 تا 9991,277ریال
1000+1,250ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,803ریال
11 تا 1004,707ریال
101 تا 9994,563ریال
1000+4,467ریال
دیود UF5408
پارت اصلی:
UF5408
نوع نصب:
DIP
1 تا 1022,054ریال
11 تا 10021,613ریال
101 تا 99920,951ریال
1000+20,510ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,519ریال
11 تا 1007,369ریال
101 تا 9997,143ریال
1000+6,993ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1029,402ریال
11 تا 10028,814ریال
101 تا 99927,932ریال
1000+27,344ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,302ریال
11 تا 10023,816ریال
101 تا 99923,087ریال
1000+22,601ریال
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,906ریال
11 تا 10010,688ریال
101 تا 99910,361ریال
1000+10,143ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 1011,161ریال
11 تا 10010,938ریال
101 تا 99910,603ریال
1000+10,380ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,283ریال
11 تا 1005,177ریال
101 تا 9995,019ریال
1000+4,913ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,644ریال
11 تا 1005,531ریال
101 تا 9995,362ریال
1000+5,249ریال
1 2 3