دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 55,528ریال
6 تا 105,417ریال
11 تا 195,252ریال
20+5,141ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 53,931ریال
6 تا 103,852ریال
11 تا 193,734ریال
20+3,656ریال
دیود P6KE20A
پارت اصلی:
P6KE20A
نوع نصب:
DIP
1 تا 55,122ریال
6 تا 105,020ریال
11 تا 194,866ریال
20+4,763ریال
دیود SB260
پارت اصلی:
SB260
نوع نصب:
DIP
1 تا 54,819ریال
6 تا 104,723ریال
11 تا 194,578ریال
20+4,482ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 517,630ریال
6 تا 1017,277ریال
11 تا 1916,749ریال
20+16,396ریال
دیود 1N5822
پارت اصلی:
1N5822
نوع نصب:
DIP
1 تا 512,563ریال
6 تا 1012,312ریال
11 تا 1911,935ریال
20+11,684ریال
دیود 1N5819
پارت اصلی:
1N5819
نوع نصب:
DIP
1 تا 53,428ریال
6 تا 103,359ریال
11 تا 193,257ریال
20+3,188ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 53,196ریال
6 تا 103,132ریال
11 تا 193,036ریال
20+2,972ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 52,710ریال
6 تا 102,656ریال
11 تا 192,575ریال
20+2,520ریال
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 51,275ریال
6 تا 101,250ریال
11 تا 191,211ریال
20+1,186ریال
1 2 3