دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,899ریال
11 تا 1005,781ریال
101 تا 9995,604ریال
1000+5,486ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,943ریال
11 تا 1004,844ریال
101 تا 9994,696ریال
1000+4,597ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,379ریال
11 تا 1003,311ریال
101 تا 9993,210ریال
1000+3,142ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,073ریال
11 تا 1003,012ریال
101 تا 9992,919ریال
1000+2,858ریال
دیود BA159
پارت اصلی:
BA159
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,898ریال
11 تا 1003,820ریال
101 تا 9993,703ریال
1000+3,625ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1015,402ریال
11 تا 10015,094ریال
101 تا 99914,632ریال
1000+14,324ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,921ریال
11 تا 10018,543ریال
101 تا 99917,975ریال
1000+17,597ریال
دیود 1N5819
پارت اصلی:
1N5819
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,740ریال
11 تا 1003,665ریال
101 تا 9993,553ریال
1000+3,478ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,040ریال
11 تا 1005,919ریال
101 تا 9995,738ریال
1000+5,617ریال
دیود P6KE20A
پارت اصلی:
P6KE20A
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,899ریال
11 تا 1005,781ریال
101 تا 9995,604ریال
1000+5,486ریال
1 2 3