دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود 1N4148
پارت اصلی:
1N4148
نوع نصب:
DIP
1 تا 102,261ریال
11 تا 1002,216ریال
101 تا 9992,148ریال
1000+2,103ریال
دیود 1N4007
پارت اصلی:
1N4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,667ریال
11 تا 1004,574ریال
101 تا 9994,434ریال
1000+4,340ریال
دیود UF5408
پارت اصلی:
UF5408
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,881ریال
11 تا 10020,463ریال
101 تا 99919,837ریال
1000+19,419ریال
دیود MUR460
پارت اصلی:
MUR460
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,881ریال
11 تا 10020,463ریال
101 تا 99919,837ریال
1000+19,419ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,914ریال
11 تا 10024,416ریال
101 تا 99923,668ریال
1000+23,170ریال
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,804ریال
11 تا 10010,588ریال
101 تا 99910,264ریال
1000+10,048ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,176ریال
11 تا 1008,992ریال
101 تا 9998,717ریال
1000+8,534ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 1011,854ریال
11 تا 10011,617ریال
101 تا 99911,261ریال
1000+11,024ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,871ریال
11 تا 1004,774ریال
101 تا 9994,627ریال
1000+4,530ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,709ریال
11 تا 1004,615ریال
101 تا 9994,474ریال
1000+4,379ریال
1 2 3