دیود DIP

دسته
1
پارت اصلی
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود P6KE24A
پارت اصلی:
P6KE24A
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,214ریال
11 تا 1006,090ریال
101 تا 9995,903ریال
1000+5,779ریال
دیود SR160
پارت اصلی:
SR160
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,943ریال
11 تا 1004,844ریال
101 تا 9994,696ریال
1000+4,597ریال
دیود UF4007
پارت اصلی:
UF4007
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,379ریال
11 تا 1003,311ریال
101 تا 9993,210ریال
1000+3,142ریال
دیود 1N4937
پارت اصلی:
1N4937
نوع نصب:
DIP
1 تا 103,711ریال
11 تا 1003,637ریال
101 تا 9993,525ریال
1000+3,451ریال
دیود 6A10
پارت اصلی:
6A10
نوع نصب:
DIP
1 تا 1020,498ریال
11 تا 10020,088ریال
101 تا 99919,473ریال
1000+19,063ریال
دیود 1N5819
پارت اصلی:
1N5819
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,714ریال
11 تا 1004,620ریال
101 تا 9994,478ریال
1000+4,384ریال
دیود SR260
پارت اصلی:
SR260
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,456ریال
11 تا 1006,327ریال
101 تا 9996,133ریال
1000+6,004ریال
دیود P6KE20A
پارت اصلی:
P6KE20A
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,214ریال
11 تا 1006,090ریال
101 تا 9995,903ریال
1000+5,779ریال
دیود SB260
پارت اصلی:
SB260
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,636ریال
11 تا 1005,523ریال
101 تا 9995,354ریال
1000+5,241ریال
دیود 1N5822
پارت اصلی:
1N5822
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,350ریال
11 تا 10016,023ریال
101 تا 99915,533ریال
1000+15,206ریال
1 2 3