کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5198,403ریال
6 تا 10194,435ریال
11 تا 19188,483ریال
20+184,515ریال
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5286,404ریال
6 تا 10280,676ریال
11 تا 19272,084ریال
20+266,356ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5480,004ریال
6 تا 10470,404ریال
11 تا 19456,004ریال
20+446,404ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5281,601ریال
6 تا 10275,969ریال
11 تا 19267,521ریال
20+261,889ریال