کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5142,408ریال
6 تا 10139,560ریال
11 تا 19135,288ریال
20+132,439ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5259,550ریال
6 تا 10254,359ریال
11 تا 19246,573ریال
20+241,382ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5155,455ریال
6 تا 10152,346ریال
11 تا 19147,682ریال
20+144,573ریال
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5130,194ریال
6 تا 10127,590ریال
11 تا 19123,684ریال
20+121,080ریال