کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5156,201ریال
6 تا 10153,077ریال
11 تا 19148,391ریال
20+145,267ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5306,221ریال
6 تا 10300,097ریال
11 تا 19290,910ریال
20+284,786ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5176,902ریال
6 تا 10173,364ریال
11 تا 19168,057ریال
20+164,519ریال
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5151,283ریال
6 تا 10148,257ریال
11 تا 19143,719ریال
20+140,693ریال