کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5155,253ریال
6 تا 10152,148ریال
11 تا 19147,490ریال
20+144,385ریال
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5175,504ریال
6 تا 10171,994ریال
11 تا 19166,729ریال
20+163,219ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5325,351ریال
6 تا 10318,844ریال
11 تا 19309,083ریال
20+302,576ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5165,002ریال
6 تا 10161,702ریال
11 تا 19156,752ریال
20+153,452ریال