کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5145,202ریال
6 تا 10142,298ریال
11 تا 19137,942ریال
20+135,038ریال
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5156,201ریال
6 تا 10153,077ریال
11 تا 19148,391ریال
20+145,267ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5361,442ریال
6 تا 10354,213ریال
11 تا 19343,370ریال
20+336,141ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5237,601ریال
6 تا 10232,849ریال
11 تا 19225,721ریال
20+220,969ریال