کیپد

دسته
1
تعداد ردیف
تعداد ستون
تعداد سوئیچ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کیپد فلت 1X4 ساده
تعداد ردیف:
1
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
4
1 تا 5177,004ریال
6 تا 10173,464ریال
11 تا 19168,154ریال
20+164,614ریال
کیپد فلت 4X3 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
3
تعداد سوئیچ:
12
1 تا 5228,004ریال
6 تا 10223,444ریال
11 تا 19216,604ریال
20+212,044ریال
کیپد فلت 5X4 ماتریسی
تعداد ردیف:
5
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
20
1 تا 5420,002ریال
6 تا 10411,602ریال
11 تا 19399,002ریال
20+390,602ریال
کیپد فلت 4X4 ساده
تعداد ردیف:
4
تعداد ستون:
4
تعداد سوئیچ:
16
1 تا 5267,002ریال
6 تا 10261,662ریال
11 تا 19253,652ریال
20+248,312ریال