صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 51,621,201ریال
6 تا 101,588,777ریال
11 تا 191,540,141ریال
20+1,507,717ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 51,549,202ریال
6 تا 101,518,218ریال
11 تا 191,471,742ریال
20+1,440,758ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 5159,601ریال
6 تا 10156,409ریال
11 تا 19151,621ریال
20+148,429ریال