صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 51,510,404ریال
6 تا 101,480,196ریال
11 تا 191,434,884ریال
20+1,404,676ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 51,304,002ریال
6 تا 101,277,922ریال
11 تا 191,238,802ریال
20+1,212,722ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 5111,363ریال
6 تا 10109,136ریال
11 تا 19105,795ریال
20+103,568ریال