صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 51,491,202ریال
6 تا 101,461,378ریال
11 تا 191,416,642ریال
20+1,386,818ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 51,464,002ریال
6 تا 101,434,722ریال
11 تا 191,390,802ریال
20+1,361,522ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 5145,924ریال
6 تا 10143,006ریال
11 تا 19138,628ریال
20+135,709ریال