صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 5877,251ریال
6 تا 10859,706ریال
11 تا 19833,388ریال
20+815,843ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 5958,324ریال
6 تا 10939,158ریال
11 تا 19910,408ریال
20+891,241ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 567,520ریال
6 تا 1066,170ریال
11 تا 1964,144ریال
20+62,794ریال