صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 5788,364ریال
6 تا 10772,597ریال
11 تا 19748,946ریال
20+733,179ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 5857,760ریال
6 تا 10840,605ریال
11 تا 19814,872ریال
20+797,717ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 558,441ریال
6 تا 1057,272ریال
11 تا 1955,519ریال
20+54,350ریال