صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 51,756,305ریال
6 تا 101,721,179ریال
11 تا 191,668,490ریال
20+1,633,364ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 51,678,304ریال
6 تا 101,644,738ریال
11 تا 191,594,389ریال
20+1,560,823ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 5172,903ریال
6 تا 10169,445ریال
11 تا 19164,258ریال
20+160,800ریال