صفحه اصلی>سنسور>سنسور مایعات

سنسور مایعات

دسته
1
پارت اصلی
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سنسور YF-S401
پارت اصلی:
YF-S401
1 تا 52,125,502ریال
6 تا 102,082,992ریال
11 تا 192,019,227ریال
20+1,976,717ریال
سنسور YF-S201
پارت اصلی:
YF-S201
1 تا 51,979,901ریال
6 تا 101,940,303ریال
11 تا 191,880,906ریال
20+1,841,308ریال
سنسور تشخیص سطح آب
پارت اصلی:
Water Sensor
1 تا 5198,900ریال
6 تا 10194,922ریال
11 تا 19188,955ریال
20+184,977ریال