صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 104,514ریال
11 تا 1004,424ریال
101 تا 9994,288ریال
1000+4,198ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 106,482ریال
11 تا 1006,352ریال
101 تا 9996,158ریال
1000+6,028ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,344ریال
11 تا 1001,317ریال
101 تا 9991,277ریال
1000+1,250ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 103,264ریال
11 تا 1003,199ریال
101 تا 9993,101ریال
1000+3,036ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,747ریال
11 تا 1001,712ریال
101 تا 9991,660ریال
1000+1,625ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 1014,017ریال
11 تا 10013,737ریال
101 تا 99913,316ریال
1000+13,036ریال
خازن عدسی 220 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
220 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 107,489ریال
11 تا 1007,339ریال
101 تا 9997,115ریال
1000+6,965ریال
خازن سرامیکی 4.7 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 104,786ریال
11 تا 1004,690ریال
101 تا 9994,547ریال
1000+4,451ریال
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,373ریال
11 تا 1001,346ریال
101 تا 9991,304ریال
1000+1,277ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,594ریال
11 تا 1001,562ریال
101 تا 9991,514ریال
1000+1,482ریال
1 2 6