صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 104,123ریال
11 تا 1004,041ریال
101 تا 9993,917ریال
1000+3,834ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 106,295ریال
11 تا 1006,169ریال
101 تا 9995,980ریال
1000+5,854ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,628ریال
11 تا 1001,595ریال
101 تا 9991,547ریال
1000+1,514ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 103,111ریال
11 تا 1003,049ریال
101 تا 9992,955ریال
1000+2,893ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,862ریال
11 تا 1001,825ریال
101 تا 9991,769ریال
1000+1,732ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 1015,470ریال
11 تا 10015,161ریال
101 تا 99914,697ریال
1000+14,387ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,535ریال
11 تا 1001,504ریال
101 تا 9991,458ریال
1000+1,428ریال
خازن عدسی 33 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
33 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,743ریال
11 تا 1001,708ریال
101 تا 9991,656ریال
1000+1,621ریال
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,824ریال
11 تا 1001,788ریال
101 تا 9991,733ریال
1000+1,696ریال
خازن عدسی 18 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
18 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,628ریال
11 تا 1001,595ریال
101 تا 9991,547ریال
1000+1,514ریال
1 2 6