صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 102,389ریال
11 تا 1002,341ریال
101 تا 9992,270ریال
1000+2,222ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 103,303ریال
11 تا 1003,237ریال
101 تا 9993,138ریال
1000+3,072ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,407ریال
11 تا 1001,379ریال
101 تا 9991,337ریال
1000+1,309ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 1010,158ریال
11 تا 1009,955ریال
101 تا 9999,650ریال
1000+9,447ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,250ریال
11 تا 1001,225ریال
101 تا 9991,188ریال
1000+1,163ریال
خازن سرامیکی 4.7 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 103,451ریال
11 تا 1003,382ریال
101 تا 9993,278ریال
1000+3,209ریال
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,161ریال
11 تا 1001,138ریال
101 تا 9991,103ریال
1000+1,080ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,186ریال
11 تا 1001,162ریال
101 تا 9991,127ریال
1000+1,103ریال
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10906ریال
11 تا 100888ریال
101 تا 999861ریال
1000+843ریال
خازن عدسی 5 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
5 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10906ریال
11 تا 100888ریال
101 تا 999861ریال
1000+843ریال
1 2 6