صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 101,811ریال
11 تا 1001,775ریال
101 تا 9991,720ریال
1000+1,684ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 102,499ریال
11 تا 1002,449ریال
101 تا 9992,374ریال
1000+2,324ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 107,672ریال
11 تا 1007,519ریال
101 تا 9997,288ریال
1000+7,135ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,097ریال
11 تا 1001,075ریال
101 تا 9991,042ریال
1000+1,020ریال
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10986ریال
11 تا 100966ریال
101 تا 999937ریال
1000+917ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10880ریال
11 تا 100862ریال
101 تا 999836ریال
1000+818ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10914ریال
11 تا 100896ریال
101 تا 999868ریال
1000+850ریال
خازن عدسی 5 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
5 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10816ریال
11 تا 100800ریال
101 تا 999775ریال
1000+759ریال
خازن عدسی 2 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
2 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10816ریال
11 تا 100800ریال
101 تا 999775ریال
1000+759ریال
خازن عدسی 3 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
3 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10918ریال
11 تا 100900ریال
101 تا 999872ریال
1000+854ریال
1 2 6