صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 106,516ریال
11 تا 1006,386ریال
101 تا 9996,190ریال
1000+6,060ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 102,091ریال
11 تا 1002,049ریال
101 تا 9991,986ریال
1000+1,945ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10850ریال
11 تا 100833ریال
101 تا 999808ریال
1000+791ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10663ریال
11 تا 100650ریال
101 تا 999630ریال
1000+617ریال
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10706ریال
11 تا 100692ریال
101 تا 999671ریال
1000+657ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10663ریال
11 تا 100650ریال
101 تا 999630ریال
1000+617ریال
خازن عدسی 5 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
5 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10417ریال
11 تا 100409ریال
101 تا 999396ریال
1000+388ریال
خازن عدسی 1 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10663ریال
11 تا 100650ریال
101 تا 999630ریال
1000+617ریال
خازن عدسی 2 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
2 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10799ریال
11 تا 100783ریال
101 تا 999759ریال
1000+743ریال
خازن عدسی 1 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
1 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10591ریال
11 تا 100579ریال
101 تا 999561ریال
1000+550ریال
1 2 6