صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 102,257ریال
11 تا 1002,212ریال
101 تا 9992,144ریال
1000+2,099ریال
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 103,107ریال
11 تا 1003,045ریال
101 تا 9992,952ریال
1000+2,890ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 109,346ریال
11 تا 1009,159ریال
101 تا 9998,879ریال
1000+8,692ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,335ریال
11 تا 1001,308ریال
101 تا 9991,268ریال
1000+1,242ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,071ریال
11 تا 1001,050ریال
101 تا 9991,017ریال
1000+996ریال
خازن سرامیکی 4.7 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
4.7 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 103,281ریال
11 تا 1003,215ریال
101 تا 9993,117ریال
1000+3,051ریال
خازن عدسی 10 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,097ریال
11 تا 1001,075ریال
101 تا 9991,042ریال
1000+1,020ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,135ریال
11 تا 1001,112ریال
101 تا 9991,078ریال
1000+1,056ریال
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10957ریال
11 تا 100938ریال
101 تا 999909ریال
1000+890ریال
خازن عدسی 5 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
5 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 10969ریال
11 تا 100950ریال
101 تا 999921ریال
1000+901ریال
1 2 6