صفحه اصلی>خازن>خازن عدسی

خازن عدسی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
کد خازن
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن سرامیکی 2.2 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
2.2 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 104,552ریال
11 تا 1004,461ریال
101 تا 9994,324ریال
1000+4,233ریال
خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
10 نانو فاراد
ولتاژ:
2 کیلو ولت
1 تا 107,281ریال
11 تا 1007,135ریال
101 تا 9996,917ریال
1000+6,771ریال
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 9991,680ریال
1000+1,644ریال
خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 103,409ریال
11 تا 1003,341ریال
101 تا 9993,239ریال
1000+3,170ریال
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 102,134ریال
11 تا 1002,091ریال
101 تا 9992,027ریال
1000+1,985ریال
خازن عدسی 820 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
820 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,717ریال
11 تا 1001,683ریال
101 تا 9991,631ریال
1000+1,597ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
ظرفیت خازن:
22 نانو فاراد
ولتاژ:
1 کیلو ولت
1 تا 1015,861ریال
11 تا 10015,544ریال
101 تا 99915,068ریال
1000+14,751ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 9991,680ریال
1000+1,644ریال
خازن عدسی 33 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
33 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 9991,680ریال
1000+1,644ریال
1 2 6