صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,458ریال
11 تا 1001,429ریال
101 تا 9991,385ریال
1000+1,356ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 106,337ریال
11 تا 1006,210ریال
101 تا 9996,020ریال
1000+5,893ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
12 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 106,482ریال
11 تا 1006,352ریال
101 تا 9996,158ریال
1000+6,028ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 106,392ریال
11 تا 1006,264ریال
101 تا 9996,072ریال
1000+5,945ریال
دیود زنر 11 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
11 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,496ریال
11 تا 1001,466ریال
101 تا 9991,421ریال
1000+1,391ریال
1 2 3