صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,518ریال
11 تا 1004,428ریال
101 تا 9994,292ریال
1000+4,202ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1011,042ریال
11 تا 10010,821ریال
101 تا 99910,490ریال
1000+10,269ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,276ریال
11 تا 1004,190ریال
101 تا 9994,062ریال
1000+3,977ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,756ریال
11 تا 1004,661ریال
101 تا 9994,518ریال
1000+4,423ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1010,965ریال
11 تا 10010,746ریال
101 تا 99910,417ریال
1000+10,197ریال
دیود زنر 3.9 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.9 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,518ریال
11 تا 1004,428ریال
101 تا 9994,292ریال
1000+4,202ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,518ریال
11 تا 1004,428ریال
101 تا 9994,292ریال
1000+4,202ریال
دیود زنر 8.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
8.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,369ریال
11 تا 1004,282ریال
101 تا 9994,151ریال
1000+4,063ریال
دیود زنر 7.5 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
7.5 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,756ریال
11 تا 1004,661ریال
101 تا 9994,518ریال
1000+4,423ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,369ریال
11 تا 1004,282ریال
101 تا 9994,151ریال
1000+4,063ریال
1 2 3