صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1011,331ریال
11 تا 10011,104ریال
101 تا 99910,764ریال
1000+10,538ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 8.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
8.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1011,849ریال
11 تا 10011,612ریال
101 تا 99911,257ریال
1000+11,020ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,522ریال
11 تا 1004,432ریال
101 تا 9994,296ریال
1000+4,205ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,854ریال
11 تا 1004,757ریال
101 تا 9994,611ریال
1000+4,514ریال
1 2 3