صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1011,824ریال
11 تا 10011,588ریال
101 تا 99911,233ریال
1000+10,996ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1012,364ریال
11 تا 10012,117ریال
101 تا 99911,746ریال
1000+11,499ریال
دیود زنر 3.9 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.9 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 8.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
8.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
دیود زنر 7.5 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
7.5 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 105,066ریال
11 تا 1004,965ریال
101 تا 9994,813ریال
1000+4,711ریال
1 2 3