صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,473ریال
11 تا 1003,404ریال
101 تا 9993,299ریال
1000+3,230ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,702ریال
11 تا 1003,628ریال
101 تا 9993,517ریال
1000+3,443ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 108,560ریال
11 تا 1008,389ریال
101 تا 9998,132ریال
1000+7,961ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,702ریال
11 تا 1003,628ریال
101 تا 9993,517ریال
1000+3,443ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,392ریال
11 تا 1003,324ریال
101 تا 9993,222ریال
1000+3,155ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,392ریال
11 تا 1003,324ریال
101 تا 9993,222ریال
1000+3,155ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,592ریال
11 تا 1003,520ریال
101 تا 9993,412ریال
1000+3,341ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 108,492ریال
11 تا 1008,322ریال
101 تا 9998,067ریال
1000+7,898ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
12 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 109,142ریال
11 تا 1008,959ریال
101 تا 9998,685ریال
1000+8,502ریال
دیود زنر 11 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
11 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,473ریال
11 تا 1003,404ریال
101 تا 9993,299ریال
1000+3,230ریال
1 2 3