صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 27 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
27 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,324ریال
11 تا 201,298ریال
21 تا 491,258ریال
50+1,231ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,324ریال
11 تا 201,298ریال
21 تا 491,258ریال
50+1,231ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,324ریال
11 تا 201,298ریال
21 تا 491,258ریال
50+1,231ریال
دیود زنر 2.4 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
2.4 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,324ریال
11 تا 201,298ریال
21 تا 491,258ریال
50+1,231ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,324ریال
11 تا 201,298ریال
21 تا 491,258ریال
50+1,231ریال
دیود زنر 4.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
4.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,320ریال
11 تا 201,294ریال
21 تا 491,254ریال
50+1,228ریال
دیود زنر 30 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
30 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,320ریال
11 تا 201,294ریال
21 تا 491,254ریال
50+1,228ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 101,320ریال
11 تا 201,294ریال
21 تا 491,254ریال
50+1,228ریال
دیود زنر 15 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 105,640ریال
11 تا 205,527ریال
21 تا 495,358ریال
50+5,245ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 105,611ریال
11 تا 205,499ریال
21 تا 495,330ریال
50+5,218ریال
1 2 3