صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,867ریال
11 تا 1004,770ریال
101 تا 9994,624ریال
1000+4,526ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1011,042ریال
11 تا 10010,821ریال
101 تا 99910,490ریال
1000+10,269ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,756ریال
11 تا 1004,661ریال
101 تا 9994,518ریال
1000+4,423ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,131ریال
11 تا 1004,048ریال
101 تا 9993,924ریال
1000+3,842ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,964ریال
11 تا 1004,865ریال
101 تا 9994,716ریال
1000+4,617ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 1012,130ریال
11 تا 10011,887ریال
101 تا 99911,524ریال
1000+11,281ریال
دیود زنر 3.9 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.9 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,433ریال
11 تا 1004,344ریال
101 تا 9994,211ریال
1000+4,123ریال
دیود زنر 4.7 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
4.7 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,161ریال
11 تا 1004,078ریال
101 تا 9993,953ریال
1000+3,870ریال
دیود زنر 8.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
8.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,131ریال
11 تا 1004,048ریال
101 تا 9993,924ریال
1000+3,842ریال
دیود زنر 7.5 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
7.5 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,867ریال
11 تا 1004,770ریال
101 تا 9994,624ریال
1000+4,526ریال
1 2 3