صفحه اصلی>دیود>دیود زنر SMD

دیود زنر SMD

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 3.3 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,932ریال
11 تا 1003,853ریال
101 تا 9993,735ریال
1000+3,657ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 109,537ریال
11 تا 1009,346ریال
101 تا 9999,060ریال
1000+8,869ریال
دیود زنر 13 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
13 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,136ریال
11 تا 1004,053ریال
101 تا 9993,929ریال
1000+3,846ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,136ریال
11 تا 1004,053ریال
101 تا 9993,929ریال
1000+3,846ریال
دیود زنر 8.2 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
8.2 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,791ریال
11 تا 1003,715ریال
101 تا 9993,601ریال
1000+3,526ریال
دیود زنر 7.5 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
7.5 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,136ریال
11 تا 1004,053ریال
101 تا 9993,929ریال
1000+3,846ریال
دیود زنر 18 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
18 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
15 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 103,919ریال
11 تا 1003,841ریال
101 تا 9993,723ریال
1000+3,645ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1/2 وات SMD پکیج MiniMELF
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
پکیج:
MiniMELF
1 تا 104,004ریال
11 تا 1003,924ریال
101 تا 9993,804ریال
1000+3,724ریال
دیود زنر 3.6 ولت 1 وات SMD پکیج MELF
ولتاژ زنر:
3.6 ولت
پکیج:
MELF
1 تا 109,448ریال
11 تا 1009,259ریال
101 تا 9998,976ریال
1000+8,787ریال
1 2 3