بازر

دسته
1
پارت نامبر
ولتاژ
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
بازر TMB09A05
پارت نامبر:
TMB09A05
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 543,169ریال
6 تا 1042,306ریال
11 تا 1941,011ریال
20+40,147ریال
بازر TMB12A05
پارت نامبر:
TMB12A05
ولتاژ:
5 ولت
1 تا 536,089ریال
6 تا 1035,367ریال
11 تا 1934,285ریال
20+33,563ریال
بازر SFM-20C
پارت نامبر:
SFM-20C
ولتاژ:
12 ولت
1 تا 585,084ریال
6 تا 1083,382ریال
11 تا 1980,830ریال
20+79,128ریال
بازر TMB12A12
پارت نامبر:
TMB12A12
ولتاژ:
12 ولت
1 تا 538,172ریال
6 تا 1037,409ریال
11 تا 1936,263ریال
20+35,500ریال