صفحه اصلی>خازن>خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی

دسته
1
ظرفیت خازن
ولتاژ
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
22 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 107,191ریال
11 تا 1007,047ریال
101 تا 4996,831ریال
500+6,688ریال
خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,139ریال
11 تا 1005,036ریال
101 تا 4994,882ریال
500+4,779ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت SMD
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 تا 1028,994ریال
11 تا 10028,414ریال
101 تا 49927,544ریال
500+26,964ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 25 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
25 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 108,947ریال
11 تا 1008,768ریال
101 تا 4998,500ریال
500+8,321ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 35 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
35 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1010,987ریال
11 تا 10010,767ریال
101 تا 49910,438ریال
500+10,218ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
100 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1014,302ریال
11 تا 10014,016ریال
101 تا 49913,587ریال
500+13,301ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
220 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,780ریال
11 تا 1009,584ریال
101 تا 4999,291ریال
500+9,095ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
ظرفیت خازن:
1000 میکرو فاراد
ولتاژ:
16 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 1026,134ریال
11 تا 10025,611ریال
101 تا 49924,827ریال
500+24,305ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
47 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 109,975ریال
11 تا 1009,776ریال
101 تا 4999,476ریال
500+9,277ریال
خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد 50 ولت DIP
ظرفیت خازن:
10 میکرو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
نوع نصب:
DIP
1 تا 106,384ریال
11 تا 1006,256ریال
101 تا 4996,065ریال
500+5,937ریال
1 2 8