ولوم

دسته
1
مقدار مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
ولوم 50 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2475
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
ولوم 100 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2474
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
ولوم 20 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2477
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
ولوم 1 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2472
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
ولوم 10 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2471
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
ولوم 500 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2479
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
500 کیلو اهم
ولوم 5 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2478
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
5 کیلو اهم
ولوم 1 مگا اهم
------------
کد کالا:
TA2476
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
ولوم 500 اهم
------------
کد کالا:
TA2473
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
500 اهم
ولوم 2 کیلو اهم
------------
کد کالا:
TA2480
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2 کیلو اهم