ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5764
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2356
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5663
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2353
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2351
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5864
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5863
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2359
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2352
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5964
------------------------------------------------
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 2 3