وریستور

دسته
1
ولتاژ
قطر
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4572
------------------------------------------------
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
10 میلیمتر
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4072
------------------------------------------------
ولتاژ:
220 ولت
قطر:
7 میلیمتر
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA3972
------------------------------------------------
ولتاژ:
270 ولت
قطر:
7 میلیمتر
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4272
------------------------------------------------
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
7 میلیمتر
وریستور 470 ولت 14 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA5761
------------------------------------------------
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
14 میلیمتر
وریستور 470 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4172
------------------------------------------------
ولتاژ:
470 ولت
قطر:
7 میلیمتر
وریستور 390 ولت 14 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA5661
------------------------------------------------
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
14 میلیمتر
وریستور 180 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA5962
------------------------------------------------
ولتاژ:
180 ولت
قطر:
7 میلیمتر
وریستور 390 ولت 10 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4472
------------------------------------------------
ولتاژ:
390 ولت
قطر:
10 میلیمتر
وریستور 430 ولت 20 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA5660
------------------------------------------------
ولتاژ:
430 ولت
قطر:
20 میلیمتر
1 2