صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
------------
کد کالا:
TA2280
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 4 تایی 0603
------------
کد کالا:
TA2365
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
------------
کد کالا:
TA5070
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 4 تایی 0603
------------
کد کالا:
TA2363
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
------------
کد کالا:
TA2180
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
------------
کد کالا:
TA4677
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
------------
کد کالا:
TA5076
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
------------
کد کالا:
TA4976
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
------------
کد کالا:
TA4876
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
------------
کد کالا:
TA4776
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 2