مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
------------
کد کالا:
HD1468
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
------------
کد کالا:
HD1575
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1177
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1158
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1178
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA2179
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1263
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 2.2 اهم 0805 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1565
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1966
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1176
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 2 30