صفحه اصلی>مقاومت

مقاومت

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 6.8 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10489ریال
11 تا 100479ریال
101 تا 999465ریال
1000+455ریال
مقاومت 22 اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10336ریال
11 تا 100329ریال
101 تا 999319ریال
1000+312ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 20 اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10540ریال
11 تا 100529ریال
101 تا 999513ریال
1000+502ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10532ریال
11 تا 100521ریال
101 تا 999505ریال
1000+495ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10362ریال
11 تا 100355ریال
101 تا 999344ریال
1000+337ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
1 تا 10340ریال
11 تا 100333ریال
101 تا 999323ریال
1000+316ریال
مقاومت 39 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
1 تا 10481ریال
11 تا 100471ریال
101 تا 999457ریال
1000+447ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
1 تا 10791ریال
11 تا 100775ریال
101 تا 999751ریال
1000+736ریال
1 2 52

مقاومت ( Resistor )، یکی از قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای الکتریکی و همچنین مدارهای الکترونیکی است. مقاومت نیز همچون خازن، سلف و ترانسفورمر، یک قطعه پسیو یا غیرفعال است.

مقاومت

انواع مقاومت

مقاومت ثابت

مقاومت متغیر

مقاومت ثابت

مقاومت کربنی

مقاومت SMD

مقاومت آرایه ای

مقاومت آجری

مقاومت متغیر

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

وریستور

ترمیستور

کاربرد مقاومت

تقسیم ولتاژ

تنظیم جریان

تنظیم سیگنال

قانون اهم

قانون اهم ( Ohms Law )، رابطه بین سه کمیت ولتاژ الکتریکی، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی را بیان می کند و یکی از فرمول های مهم و پرکاربرد در صنعت برق است. طبق قانون اهم نسبت افت ولتاژ دو سر مقاومت به جریانی که از آن می گذرد مقدار ثابتی است:

قانون اهم

در این فرمول، R مقاومت برحسب اهم، V ولتاژ برحسب ولت، I جریان برحسب آمپر است.