دیود SMD

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع دیود
If
Vr
Vf
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود M7 پکیج SMA
پارت اصلی:
M7
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,266ریال
11 تا 1002,221ریال
101 تا 9992,153ریال
1000+2,107ریال
دیود LL4148 پکیج MiniMELF
پارت اصلی:
LL4148
پکیج:
MiniMELF
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,164ریال
11 تا 1002,121ریال
101 تا 9992,056ریال
1000+2,013ریال
دیود SMBJ12A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ12A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1010,965ریال
11 تا 10010,746ریال
101 تا 99910,417ریال
1000+10,197ریال
دیود 1N4148W پکیج SOD-123
پارت اصلی:
1N4148W
پکیج:
SOD-123
نوع نصب:
SMD
1 تا 102,117ریال
11 تا 1002,075ریال
101 تا 9992,011ریال
1000+1,969ریال
دیود SS34 پکیج SMC
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMC
نوع نصب:
SMD
1 تا 1018,751ریال
11 تا 10018,376ریال
101 تا 99917,813ریال
1000+17,438ریال
دیود SS34 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS34
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 107,531ریال
11 تا 1007,380ریال
101 تا 9997,154ریال
1000+7,004ریال
دیود SMBJ24A پکیج SMB
پارت اصلی:
SMBJ24A
پکیج:
SMB
نوع نصب:
SMD
1 تا 1011,866ریال
11 تا 10011,629ریال
101 تا 99911,273ریال
1000+11,035ریال
دیود SS110 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS110
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 106,197ریال
11 تا 1006,073ریال
101 تا 9995,887ریال
1000+5,763ریال
دیود US1M پکیج SMA
پارت اصلی:
US1M
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 103,481ریال
11 تا 1003,411ریال
101 تا 9993,307ریال
1000+3,237ریال
دیود SS14 پکیج SMA
پارت اصلی:
SS14
پکیج:
SMA
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,246ریال
11 تا 1004,161ریال
101 تا 9994,034ریال
1000+3,949ریال
1 2 3