صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
1 تا 1025,921ریال
11 تا 2025,403ریال
21 تا 4924,625ریال
50+24,107ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
1 تا 1025,921ریال
11 تا 2025,403ریال
21 تا 4924,625ریال
50+24,107ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
1 تا 1018,722ریال
11 تا 2018,348ریال
21 تا 4917,786ریال
50+17,411ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
1 تا 1024,914ریال
11 تا 2024,416ریال
21 تا 4923,668ریال
50+23,170ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1023,762ریال
11 تا 2023,287ریال
21 تا 4922,574ریال
50+22,099ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
1 تا 1027,362ریال
11 تا 2026,815ریال
21 تا 4925,994ریال
50+25,447ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
1 تا 1022,321ریال
11 تا 2021,875ریال
21 تا 4921,205ریال
50+20,759ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,425ریال
11 تا 2017,077ریال
21 تا 4916,554ریال
50+16,205ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
1 تا 1020,307ریال
11 تا 2019,901ریال
21 تا 4919,292ریال
50+18,886ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
1 تا 1019,584ریال
11 تا 2019,192ریال
21 تا 4918,605ریال
50+18,213ریال
1 2 5