صفحه اصلی>کریستال اسیلاتور

کریستال اسیلاتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
1 تا 1015,314ریال
11 تا 2015,008ریال
21 تا 4914,548ریال
50+14,242ریال
کریستال 3.6864 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,787ریال
11 تا 2014,491ریال
21 تا 4914,048ریال
50+13,752ریال
کریستال 22.1184 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,152ریال
11 تا 2013,869ریال
21 تا 4913,444ریال
50+13,161ریال
کریستال 14.7456 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,260ریال
11 تا 2013,975ریال
21 تا 4913,547ریال
50+13,262ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
1 تا 1017,323ریال
11 تا 2016,977ریال
21 تا 4916,457ریال
50+16,110ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,891ریال
11 تا 2014,593ریال
21 تا 4914,146ریال
50+13,849ریال
کریستال 4.9152 مگاهرتز DIP
1 تا 1014,891ریال
11 تا 2014,593ریال
21 تا 4914,146ریال
50+13,849ریال
کریستال 8 مگاهرتز DIP
1 تا 1013,517ریال
11 تا 2013,247ریال
21 تا 4912,841ریال
50+12,571ریال
کریستال 12.288 مگاهرتز DIP
1 تا 1012,778ریال
11 تا 2012,522ریال
21 تا 4912,139ریال
50+11,884ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز SMD
1 تا 1018,800ریال
11 تا 2018,424ریال
21 تا 4917,860ریال
50+17,484ریال
1 2 5