کریستال

دسته
1
فرکانس
نوع نصب
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کریستال 16 مگاهرتز SMD
فرکانس:
16 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,104ریال
11 تا 2028,522ریال
21 تا 4927,649ریال
50+27,067ریال
کریستال 25 مگاهرتز SMD
فرکانس:
25 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,104ریال
11 تا 2028,522ریال
21 تا 4927,649ریال
50+27,067ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز DIP
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1019,504ریال
11 تا 2019,114ریال
21 تا 4918,529ریال
50+18,139ریال
کریستال 3.579545 مگاهرتز DIP
فرکانس:
3.579545 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1018,152ریال
11 تا 2017,789ریال
21 تا 4917,244ریال
50+16,881ریال
کریستال 24 مگاهرتز DIP
فرکانس:
24 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,603ریال
11 تا 2021,171ریال
21 تا 4920,523ریال
50+20,091ریال
کریستال 20 مگاهرتز SMD
فرکانس:
20 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1029,104ریال
11 تا 2028,522ریال
21 تا 4927,649ریال
50+27,067ریال
کریستال 27 مگاهرتز DIP
فرکانس:
27 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1021,603ریال
11 تا 2021,171ریال
21 تا 4920,523ریال
50+20,091ریال
کریستال 48 مگاهرتز DIP
فرکانس:
48 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,302ریال
11 تا 2026,756ریال
21 تا 4925,937ریال
50+25,391ریال
کریستال 13.560 مگاهرتز SMD
فرکانس:
13.560 مگاهرتز
نوع نصب:
SMD
1 تا 1031,952ریال
11 تا 2031,313ریال
21 تا 4930,354ریال
50+29,715ریال
کریستال 4 مگاهرتز DIP
فرکانس:
4 مگاهرتز
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,752ریال
11 تا 2024,257ریال
21 تا 4923,514ریال
50+23,019ریال
1 2 5