ترمیستور

دسته
1
نوع ترمیستور
مقدار مقاومت
نوع نصب
قطر
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0805
1 تا 107,204ریال
11 تا 1007,060ریال
101 تا 4996,844ریال
500+6,700ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,999ریال
11 تا 10010,779ریال
101 تا 49910,449ریال
500+10,229ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,999ریال
11 تا 10010,779ریال
101 تا 49910,449ریال
500+10,229ریال
ترمیستور 50 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 107,387ریال
11 تا 1007,239ریال
101 تا 4997,018ریال
500+6,870ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 1206 نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
SMD
پکیج:
1206
1 تا 1021,841ریال
11 تا 10021,404ریال
101 تا 49920,749ریال
500+20,312ریال
ترمیستور 2 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر نوع NTC
نوع ترمیستور:
NTC
نوع نصب:
DIP
قطر:
5 میلیمتر
1 تا 1010,897ریال
11 تا 10010,679ریال
101 تا 49910,352ریال
500+10,134ریال
1 2 3