صفحه اصلی>سلف>سلف مقاومتی

سلف مقاومتی

دسته
1
ظرفیت سلف
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
10 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 1012,334ریال
11 تا 10012,087ریال
101 تا 99911,717ریال
1000+11,471ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1 وات
1 تا 108,972ریال
11 تا 1008,793ریال
101 تا 9998,523ریال
1000+8,344ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1 وات
1 تا 108,598ریال
11 تا 1008,426ریال
101 تا 9998,168ریال
1000+7,996ریال
سلف مقاومتی 1 میلی هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 107,140ریال
11 تا 1006,997ریال
101 تا 9996,783ریال
1000+6,640ریال
سلف مقاومتی 560 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
560 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,657ریال
11 تا 1005,544ریال
101 تا 9995,374ریال
1000+5,261ریال
سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
220 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,343ریال
11 تا 1005,236ریال
101 تا 9995,076ریال
1000+4,969ریال
سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 1/2 وات
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
توان:
1/2 وات
1 تا 105,253ریال
11 تا 1005,148ریال
101 تا 9994,990ریال
1000+4,885ریال
سلف مقاومتی 100 نانو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 نانو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 105,164ریال
11 تا 1005,061ریال
101 تا 9994,906ریال
1000+4,803ریال
سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,833ریال
11 تا 1004,736ریال
101 تا 9994,591ریال
1000+4,495ریال
سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 1/4 وات
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
توان:
1/4 وات
1 تا 104,726ریال
11 تا 1004,631ریال
101 تا 9994,490ریال
1000+4,395ریال
1 2 3