شرایط و قوانین
  • فعالیت فروشگاه آی سی گرام، به صورت اینترنتی است و با آدرس icgram.com در دسترس می باشد.
  • آی سی گرام متعهد می گردد که موجودی و قیمت کالاهای قرار گرفته بر روی سایت به روز و صحیح باشد.
  • خریدار متعهد می گردد که هنگام ثبت سفارش، اطلاعات تماس خود را به صورت صحیح وارد نماید. بدیهی است در غیر اینصورت امکان تماس با مشتری در مواقع ضروری وجود ندارد.
  • مسئولیت عدم درج اطلاعات صحیح و کامل هنگام ثبت سفارش بر عهده خریدار می باشد.
  • با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند پردازش سفارش های آنلاین، بلافاصله پس از ثبت سفارش، فرآیند بسته بندی و ارسال سفارش مطابق با مطالب ذکر شده در بخش رویه های ارسال سفارش، توسط واحد انبار آغاز می گردد.
  • خریدار متعهد می گردد حداکثر تا یک روز پس از دریافت سفارش، نسبت به کنترل آن اقدام نماید و مغایرت های احتمالی را به فروشگاه اطلاع دهد. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه فروشگاه نمی باشد.