بر روی بدنه خازن های عدسی معمولا یه عدد درج میشه که نشون دهنده ظرفیت اون خازنه. این عدد میتونه 1 رقمی یا 2 رقمی یا 3 رقمی باشه.

خازن عدسی

برای تعیین ظرفیت خازن های عدسی به صورت زیر عمل می کنیم:

اگه عدد درج شده، 1 رقمی یا 2 رقمی بود

ظرفیت خازن برابر میشه با همون عدد بر حسب پیکو فاراد:

ظرفیت خازن عدسی دو قمی
ظرفیت خازن عدسی یک قمی
اگه عدد درج شده، 3 رقمی بود

2 رقم اول رو نگه می داریم و به جای رقم سوم به همون تعداد صفر قرار می دیم.

عدد حاصل برابر میشه با ظرفیت خازن بر حسب پیکو فاراد:

ظرفیت خازن عدسی 3 رقمی

نکته: اگه ظرفیت خازن رو بر حسب پیکو فاراد داشته باشیم و بر 1000 تقسیمش کنیم، ظرفیت خازن بر حسب نانو فاراد به دست میاد.

میتونید یه سری به فروشگاه خودتون بزنید و با استفاده از فیلترهایی که بالای صفحه قرار دادیم، خازن عدسی مد نظرتون رو  پیدا کنید.