تعیین تلورانس مقاومت SMD

اگه کد درج شده بر روی مقاومت SMD شامل 3 رقم بود، تلورانس مقاومت ما 5 درصده و اگه شامل 4 رقم بود، تلورانس مقاومت ما 1 درصده.

مقاومت SMD

تعیین مقدار مقاومت SMD با تلورانس 5 درصد

در این مقاومت ها معمولا با یک کد 3 رقمی سر و کار داریم. برای تعیین مقدار مقاومت، 2 رقم اول رو نگه می داریم و به تعداد رقم سوم صفر قرار می دیم. عددی که به دست میاد، میشه مقدار مقاومت برحسب اهم.

مقاومت SMD - 33 کیلو اهم

گاهی کد درج شده بر روی مقاومت شامل 2 عدد هست که بینشون یک حرف R قرار گرفته. در این حالت کد درج شده بر روی مقاومت رو بازنویسی می کنیم با این تفاوت که به جای حرف R، ممیز قرار می دیم. عددی که به دست میاد، میشه مقدار مقاومت برحسب اهم.

مقاومت SMD 2.7 اهم

نکته 1: اگه عددی رو که به دست آوردید بر 1000 تقسیم کنید، مقدار مقاومت بر حسب کیلو اهم به دست میاد.
نکته 2: اگه عددی رو که به دست آوردید بر 1000000 تقسیم کنید، مقدار مقاومت بر حسب مگا اهم به دست میاد.

میتونید یه سری به فروشگاه خودتون بزنید و با استفاده از فیلترهایی که بالای صفحه قرار دادیم، مقاومت SMD مد نظرتون رو با وارد کردن کد مقاومت پیدا کنید.