توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 0.33 میکرو فاراد می باشد.