توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 1 میکرو فاراد می باشد.