توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 1000 میکرو فاراد می باشد.