توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 2200 میکرو فاراد می باشد.