توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 33 میکرو فاراد می باشد.