توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 330 میکرو فاراد می باشد.