توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 3300 میکرو فاراد می باشد.