توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 470 میکرو فاراد می باشد.