توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 10 میکرو فاراد می باشد.