توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 100 میکرو فاراد می باشد.