توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 47 میکرو فاراد می باشد.