توضیحات

خازن سرامیکی 10 نانو فاراد 2 کیلو ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 103 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.