توضیحات

خازن سرامیکی 100 پیکو فاراد 1 کیلو ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 101 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.