توضیحات

خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 223 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.