توضیحات

خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 101 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.