صفحه اصلی>خازن عدسی 50 ولت

خازن عدسی 50 ولت

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
خازن عدسی 100 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA2552
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 100 نانو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA5971
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
100 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA3352
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
470 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 33 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA3151
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
33 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 10 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA2551
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
10 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 18 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA2851
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
18 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 1 نانو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA5969
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
1 نانو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 22 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA2951
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
22 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 12 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA2651
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
12 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
خازن عدسی 56 پیکو فاراد 50 ولت
------------
کد کالا:
TA3451
------------------------------------------------
ظرفیت خازن:
56 پیکو فاراد
ولتاژ:
50 ولت
1 2 5