صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1027,043ریال
11 تا 10026,502ریال
101 تا 49925,691ریال
500+25,150ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1024,833ریال
11 تا 10024,336ریال
101 تا 49923,591ریال
500+23,095ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1021,973ریال
11 تا 10021,534ریال
101 تا 49920,874ریال
500+20,435ریال
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1039,780ریال
11 تا 10038,984ریال
101 تا 49937,791ریال
500+36,995ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1046,283ریال
11 تا 10045,357ریال
101 تا 49943,969ریال
500+43,043ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1031,463ریال
11 تا 10030,834ریال
101 تا 49929,890ریال
500+29,261ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1026,911ریال
11 تا 10026,373ریال
101 تا 49925,565ریال
500+25,027ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1030,813ریال
11 تا 10030,197ریال
101 تا 49929,272ریال
500+28,656ریال