صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور آی دی سی

کانکتور آی دی سی

دسته
1
تعداد پایه
تعداد ردیف
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
کانکتور آی دی سی 4*2
تعداد پایه:
8
تعداد ردیف:
2
1 تا 1023,533ریال
11 تا 10023,062ریال
101 تا 49922,356ریال
500+21,886ریال
کانکتور آی دی سی 7*2
تعداد پایه:
14
تعداد ردیف:
2
1 تا 1029,253ریال
11 تا 10028,668ریال
101 تا 49927,790ریال
500+27,205ریال
کانکتور آی دی سی 5*2
تعداد پایه:
10
تعداد ردیف:
2
1 تا 1026,002ریال
11 تا 10025,482ریال
101 تا 49924,702ریال
500+24,182ریال
کانکتور آی دی سی 13*2
تعداد پایه:
26
تعداد ردیف:
2
1 تا 1046,410ریال
11 تا 10045,482ریال
101 تا 49944,090ریال
500+43,161ریال
کانکتور آی دی سی 12*2
تعداد پایه:
24
تعداد ردیف:
2
1 تا 1054,864ریال
11 تا 10053,767ریال
101 تا 49952,121ریال
500+51,024ریال
کانکتور آی دی سی 10*2
تعداد پایه:
20
تعداد ردیف:
2
1 تا 1041,990ریال
11 تا 10041,150ریال
101 تا 49939,891ریال
500+39,051ریال
کانکتور آی دی سی 8*2
تعداد پایه:
16
تعداد ردیف:
2
1 تا 1031,591ریال
11 تا 10030,959ریال
101 تا 49930,011ریال
500+29,380ریال
کانکتور آی دی سی 6*2
تعداد پایه:
12
تعداد ردیف:
2
1 تا 100ریال
11 تا 1000ریال
101 تا 4990ریال
500+0ریال
کانکتور آی دی سی 3*2
تعداد پایه:
6
تعداد ردیف:
2
1 تا 1037,834ریال
11 تا 10037,077ریال
101 تا 49935,942ریال
500+35,186ریال