صفحه اصلی>کانکتور>کانکتور مخابراتی

کانکتور مخابراتی

دسته
1
نوع کانکتور
تعداد پایه
جنسیت
حالت
سیم
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
پین فلزی کانکتور مخابراتی پین گرد
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی ایکس اچ
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,241ریال
11 تا 1001,216ریال
101 تا 4991,179ریال
500+1,154ریال
پین فلزی کانکتور مخابراتی معمولی
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
جنسیت:
حالت:
1 تا 101,250ریال
11 تا 1001,225ریال
101 تا 4991,188ریال
500+1,163ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 101,624ریال
11 تا 1001,592ریال
101 تا 4991,543ریال
500+1,510ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,122ریال
11 تا 1001,100ریال
101 تا 4991,066ریال
500+1,043ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 4991,680ریال
500+1,644ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 2 پین نری صاف
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
2
جنسیت:
نری
حالت:
صاف
1 تا 101,947ریال
11 تا 1001,908ریال
101 تا 4991,850ریال
500+1,811ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 3 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی ایکس اچ
تعداد پایه:
3
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,365ریال
11 تا 1001,338ریال
101 تا 4991,297ریال
500+1,269ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 6 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی معمولی
تعداد پایه:
6
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 103,367ریال
11 تا 1003,300ریال
101 تا 4993,199ریال
500+3,131ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 2 پین مادگی بدون سیم
نوع کانکتور:
مخابراتی پین گرد
تعداد پایه:
2
جنسیت:
مادگی
حالت:
1 تا 101,122ریال
11 تا 1001,100ریال
101 تا 4991,066ریال
500+1,043ریال
1 2 12