صفحه اصلی>دیود>دیود زنر DIP

دیود زنر DIP

دسته
1
ولتاژ زنر
توان
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
دیود زنر 16 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
16 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,061ریال
11 تا 1005,940ریال
101 تا 9995,758ریال
1000+5,637ریال
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.2 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
6.8 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 3.3 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
3.3 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 3 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
3 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,099ریال
11 تا 1005,977ریال
101 تا 9995,794ریال
1000+5,672ریال
دیود زنر 12 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
دیود زنر 5.1 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
5.1 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,150ریال
11 تا 1006,027ریال
101 تا 9995,843ریال
1000+5,720ریال
دیود زنر 12 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
12 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,150ریال
11 تا 1006,027ریال
101 تا 9995,843ریال
1000+5,720ریال
دیود زنر 15 ولت 1/2 وات DIP
ولتاژ زنر:
15 ولت
توان:
1/2 وات
1 تا 106,150ریال
11 تا 1006,027ریال
101 تا 9995,843ریال
1000+5,720ریال
دیود زنر 9.1 ولت 1 وات DIP
ولتاژ زنر:
9.1 ولت
توان:
1 وات
1 تا 106,188ریال
11 تا 1006,064ریال
101 تا 9995,879ریال
1000+5,755ریال
1 2 6