توضیحات

خازن مولتی لایر 10 نانو فاراد 50 ولت DIP، یک خازن بدون پلاریته با ظرفیت 10 نانو فاراد است.