توضیحات

خازن مولتی لایر 220 پیکو فاراد 50 ولت DIP، یک خازن بدون پلاریته با ظرفیت 220 پیکو فاراد است.