توضیحات

دیود SMBJ24A پکیج SMB

دانلود دیتاشیت دانلود دیتاشیت دیود SMBJ24A پکیج SMB