توضیحات

حداکثر توان قابل تحمل توسط این مقاومت، 10 وات می باشد.