توضیحات

مقدار نامی این مقاومت 10 کیلو اهم می باشد. مقدار واقعی آن می تواند تا 1 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار نامی آن باشد. این مقاومت با کد 1002 که با رنگ سفید روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است. مقاومت های SMD، با پکیج های 1206، 0805، 0603 و … عرضه می شوند. پکیج این مقاومت 0603 می باشد.