توضیحات

پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T

دانلود دیتاشیت دانلود دیتاشیت پل دیود 0.8 آمپر 600 ولت HD06-T